Kontakt

Lekcje


Rafał Czelej

tel.: +48 505 922 925

Kort

Kort i sala sportowa w Szkole Podstawowej Nr 5 w Świdniku
ul. Jarzębinowa 6

                             RegulaminRegulamin Akademii Tenisa


 1. Zajęcia akademii tenisowej prowadzone w grupach dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym odbywać się będą zgodnie z ustalonym we wrześniu planem.
 2. Zajęcia odbywają się od października do czerwca włącznie. 
 3. Jeżeli w danym miesiącu wypadają dni ustawowo wolne od pracy lub korty będą niedostępne to opłata za te zajęcia będzie pomniejszona lub zostaną odrobione w innym terminie.
 4. Opłatę za naukę gry w tenisa, opiekun zobowiązuje się opłacić na ostatniej lekcji każdego miesiąca.
 5. Rezygnacja z zajęć w kolejnym miesiącu powinna być zgłoszona przez opiekuna najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca.
 6. Akademia zapewnia:
  - rzetelnie prowadzone zajęcia pod okiem wykwalifikowanej kadry
  - sprawowanie opieki nad dziećmi podczas prowadzonych zajęć
  - sprzęt tenisowy (piłki, rakiety, mini siatki, pomoce metodyczne).
 7. Zajęcia odbywają się w grupach (w zależności od wieku i poziomu zaawansowania).
 8. Czas jednych zajęć to 60 lub 90 minut.
 9. Każdy rodzic zobowiązany jest do aktualizowania danych kontaktowych.