Informacje pod nr telefonu 
505 922 925Oferta

Tenisowe przedszkole - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 4-6 lat. Zajęcia mini tenisa które pozytywnie wpływają na ogólny rozwój dziecka, prawidłowy wzrost i budowę ciała. Poprawia jego koordynację ruchową w szczególności równowagę, precyzję ruchów, szybkość i gibkość.

Szkółka tenisowa - program obejmuje naukę podstaw gry w tenisa oraz doskonalenie jego techniki. Zajęcia prowadzone są dla dzieci,młodzieży oraz dorosłych. Szkółka prowadzona jest w grupach 4 - 6 osobowych z uwzględnieniem różnych poziomów zaawansowania.
W sezonie zimowym zajęcia odbywają się w obiektach zamkniętych i ogrzewanych.

Tenis10 - program dla dzieci do lat 10. Dzięki stosowaniu nowoczesnej metodyki oraz zmodernizowanego, dostosowanego do możliwości fizycznych dzieci, ich umiejętności oraz wieku sprzętu (kort, rakiety oraz piłki) uczący się szybko mają możliwość grania (tj. utrzymania wymiany piłek). Dzieci od początku grając, nawet na punkty, realizują swoje oczekiwania – chcą przede wszystkim grać i bawić się, a nie ćwiczyć.
Grając początkujący od początku mają poczucie sukcesu. Czują się pewniej na korcie (bo im „wychodzi”), a to zwiększa ich motywację i przyspiesza proces nauczania.
Gra z niewielkiej odległości (która jest stopniowo zwiększana w miarę dokonywanych postępów) z zastosowaniem lżejszego sprzętu sprawia, że u ćwiczących nie powstają lub szybko zanikają nadmierne napięcia mięśniowe, co z kolei sprawia, że gracz uczy się od początku poprawnej techniki.
Grając rozwijają nie tylko technikę ale także koordynację ruchową, umiejętności taktyczne i mentalne.
Stosowanie prezentowanego systemu wspiera rozwój tenisa zarówno na poziomie krajowym, jak i klubowym, ponieważ:
- jest atrakcyjny i tani (pozwala obniżyć koszty uczestnictwa), a przez to „dostarcza” nowych zawodników;
- pomaga organizować atrakcyjne turnieje dla wszystkich uczestników zajęć.Zajęcia indywidualne - prowadzimy zajęcia indywidualne zarówno dla dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Nauka gry i doskonalenie techniki są dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz różnych poziomów zaawansowania. 


Inne
 • doradztwo w zakresie doboru i kupna sprzętu,
 • naciąganie rakiet,
 • prowadzenie zajęć w języku angielskim.

Trener

Imię: Rafał
Nazwisko: Czelej
Wykształcenie:
 • AWF Biała Podlaska, Wychowanie Fizyczne, studia magisterskie,
 • WSKFiT w Pruszkowie, studia podyplomowe na tytuł trenera klasy II w tenisie.
Doświadczenie:

 • od 2005 roku praca z dziećmi i młodzieżą w klubach tenisowych,
 • opiekun i wychowawca na obozach i koloniach,
 • reprezentant Polski na MŚ w BeachTennis w 2008r.,
 • egzaminator ITN w woj. lubelskim,
 • nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku,
 • założyciel Stowarzyszenia "Biegający Świdnik"


Kursy i Szkolenia:
 • kurs instruktora sportu ze specjalnością tenis,
 • kurs kierownika placówek wypoczynku,
 • udział w wielu ogólnopolskich konferencjach trenerskich.

Kontakt

Lekcje


Rafał Czelej

tel.: +48 505 922 925

Kort

Kort i sala sportowa w Szkole Podstawowej Nr 5 w Świdniku
ul. Jarzębinowa 6

                             RegulaminRegulamin Akademii Tenisa


 1. Zajęcia akademii tenisowej prowadzone w grupach dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym odbywać się będą zgodnie z ustalonym we wrześniu planem.
 2. Zajęcia odbywają się od października do czerwca włącznie. 
 3. Jeżeli w danym miesiącu wypadają dni ustawowo wolne od pracy lub korty będą niedostępne to opłata za te zajęcia będzie pomniejszona lub zostaną odrobione w innym terminie.
 4. Opłatę za naukę gry w tenisa, opiekun zobowiązuje się opłacić do 7- go każdego miesiąca z góry. Po terminie zapłaty opiekun otrzyma drogą SMS-ową przypomnienie o zapłacie. Brak opłaty do 10-go każdego miesiąca będzie skutkować niedopuszczeniem dziecka do zajęć.
 5. Nieobecność dziecka na zajęciach nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty. Za cały miesiąc należy zapłacić z góry. Jeżeli z przyczyn losowych bądź choroby dziecko nie mogło uczestniczyć w zajęciach jest możliwość odrobienia zajęć w terminie ustalonym z trenerem.
 6. Rezygnacja z zajęć w kolejnym miesiącu powinna być zgłoszona przez opiekuna najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca.
 7. Akademia zapewnia:
  - rzetelnie prowadzone zajęcia pod okiem wykwalifikowanej kadry
  - sprawowanie opieki nad dziećmi podczas prowadzonych zajęć
  - sprzęt tenisowy (piłki, rakiety, mini siatki, pomoce metodyczne).
 8. Zajęcia odbywają się w grupach (w zależności od wieku i poziomu zaawansowania).
 9. Czas jednych zajęć to 60 minut.
 10. Każdy rodzic zobowiązany jest do aktualizowania danych kontaktowych.